Minorga

Minorga Vekst er et joint-venture selskap som eies 50 % av HØST verdien i avfall AS og 50 % av IVAR IKS. Sammen har partene utviklet en ny og innovativ type mineral-organisk gjødsel; Minorga®.

 

Minorga® er basert på termisk tørket, hygienisert og stabilisert avløpsslam som oppgraderes til en balansert mineral-organisk gjødsel. Prosjektet har bakgrunn i ønsket om å finne en alternativ disponeringsmulighet for slam som samtidig løser problemene med overdosering av fosfor, avrenning og lukt i landbruket. Resultatene fra langvarige forsøk gjennomført ved Rothamsted i England har også vært en inspirasjon til utviklingen. Forsøkene viste at bruk av organisk og mineralsk gjødsel sammen gav høyere utbytte på nye, høytytende kornsorter enn bruk av mineral-gjødsel alene.

Minorga® er et balansert, lagringsstabilt og prismessig godt alternativ til mineralsk gjødsel, og har også et naturlig høyt innhold av mikronæringsstoffer. Jorda blir mer fruktbar ettersom organisk materiale tilføres over tid. Sist, men ikke minst, bidrar produktet til et mer bærekraftig jordbruk og gjenvinning av næringsstoffer. Minorga® er testet som et alternativ til tradisjonell mineralgjødsel siden 2008. Avlingsresultatene er gode, og viser at Minorga® er fullt på høyde med rene mineralske produkter.

Les mer om Minorga® på  

www.minorgavekst.no