Cambi blir hovedaksjonær i Høst

CAMBI ASA har gått inn som hovedaksjonær i Grimstadbedriften HØST Verdien i Avfall AS, og utløst Aust-Agder Næringsselskap AS og Invest24 AS. Etter transaksjonen eies selskapet av CAMBI ASA (80%) og Terramarin AS (20%).

Per Lillebø, CEO i CAMBI, understreker at CAMBI og Terramarin har hatt et godt samarbeid gjennom hele denne prosessen. Terramarin eies av sentrale medarbeidere i HØST.

CAMBI er en verdensledende teknologileverandør innen løsninger for biogassproduksjon og høykvalitet biorest gjennom termisk hydrolyse som forbehandling av avløpsslam og annet organisk avfall.

HØST er ledende i Norge på produksjon og salg av jord- og gjødselprodukter basert på biorest, kompost og andre innsatsfaktorer.

Nye prosjekter ønsker i økende grad komplette løsninger som både inkluderer  slambehandling og sluttdisponering av bioresten. Her passer HØST sine løsninger godt sammen med CAMBIs teknologi og gjør at CAMBI og HØST sammen kan opptre som  totalleverandør. Samtidig gir samarbeidet gode forutsetninger for videreutvikling av HØSTs produkter for å møte markedets behov og krav til disponeringsløsninger.

Torleiv Næss Ugland, CEO i HØST, sier at dette er en spennende utvikling som åpner opp mange nye muligheter, ikke minst internasjonalt der store volum må håndteres fra millionbyer for å løse de store miljøutfordringene vi står overfor. Samtidig ser vi også utfordringer i Norge med økende kostnader med sluttdisponering av slam, der CAMBIs teknologi i kombinasjon med HØST sine løsninger vil representere et tidsskifte.   Slam fra bl.a. avløpsrenseanlegg vil med Cambi’s teknologi bli garantert smittefrie samt at luktproblemer blir eliminert. Produksjonen av kvalitetsjord og gjødselprodukter fra avfallsprodukter vil også kunne åpne for økt eksport til markeder som sårt trenger tilførsel av organisk materiale.

Cambi vil med denne investeringen bidra til å internasjonalisere HØST sine unike løsninger og kompetanse ved å introdusere dem imarkeder hvor Cambi har virksomhet.