Første Minorga® leveranse er fremme i Vietnam!

Nå har Minorga Vekst sine første containere med det lavprosentige produktet “NOR – Norwegian Organic Resource» ankommet kaia i Vietnam. Denne gjødsla inneholder ca. 70 % organisk.

I Asia er det vanlig å oppgi enkelte næringsstoffer på oksidform, for eksepel fosfor (P) som P2O5 og kalium (K) som K2O. NOR 4-3-3 er dermed det asiatiske navnet på produktet vi nå har levert, mens det norske produktnavnet etter omregning fra oksider ville vært NOR 4-1-2.

Gjødsla er blitt pakket om til 25 kg sekker, og skal ut til kundene etter vietnamesisk nyttår. Dette blir spennende! Vi håper 2016 vil bli et godt år på det vietnamesiske markedet.