Ny leder Grønn Vekst Norge, ny leder Organic Resourcing

Høst er inne i en ekspansjonsfase, og vi har styrket vårt team med ny leder for vårt datterselskap Grønn Vekst Norge. Frida Kostøl kommer fra logistikk selskapet Jetpak hvor hun har hatt ansvaret som nordisk produktsjef. Vi ønsker Frida velkommen ombord 1 oktober!

Sveinung Folkvord, som leder Grønn Vekst Norge idag, går senere i høst over i ny rolle som leder for vår avdeling Organic Resourcing. Avdelingen har ansvaret for distribusjon og avsetning av over 120.000 tonn med biorest pr. år fra våre kontraktspartnere i hele Norge. Høst har den siste tiden vunnet flere store kontrakter som følge av våre innovative og bærekraftige løsninger. Høst er Norges største aktør innen avsetning av biorest.