Høst i armenia


HØST startet sin virksomhet i Armenia i 2010, og da som deltaker i et norsk armensk forskningsprosjekt.


I 2011 ble HØST invitert til å delta i etablering av et selskap som bearbeider avfall fra soppindustrien gjennom vermikompostering (bruk av meitemark). Selskapet ble etablert i 2011 under navnet ORWACO CJSC.

Selskapet produserer i dag Biohumus, Organomix og flytende ekstrakt. Produktene selges i bulk og i mindre emballasje til detaljhandelen. Produktene er høyt verdsatt i Armenia og gir forhøyet kvalitet og avling i alle jordbrukskulturer.

Ved siden av HØST er de største aksjonærene i ORWACO CJSC den armenske sopp produsenten Arogh Sunkh og Nordic Bio Group.

www.orwaco.am