eksport.jpg

Eksport

Organisk gjødsel har foreløpig liten betalingsvilje i vår del av verden.  

HØST startet allerede i 2007 med å åpne portaler for organisk gjødsel i Asia, og har nå en fabrikk for produksjon av organisk gjødsel i Yunnan provinsen i Kina og representasjonskontor i Saigon i Vietnam. Vårt Vietnamkontor har ansvar for salg av organiske gjødselprodukter i hele Sør-Øst Asia.

 I tropiske områder blir organisk gjødsel høyt skattet og verdsatt, delvis på grunn av høye temperaturer som raskt bryter ned organisk materiale i jord – og dels på grunn av stor fordampning, som gir saltopphopning i jordoverflaten ved bruk av kjemisk gjødsel. Resultatet blir en mindre fruktbar jord – og i mange tilfeller jord som blir ubrukelig for dyrking.

Gode kvalitetssikrede organiske gjødsler fra Norge blir derfor høyt verdsatt i det Asiatiske markedet, hvor HØST brukes som merkevare.