Grønn Vekst

Organisk avfall er i våre øyne en viktig ressurs som kan anvendes i produksjon av høyverdige vekstmedier. Sett i en ressurs og miljøsammenheng kan kompost og biorest redusere forbruket av torv og dermed utslippene av CO2.

GRØNN VEKST er HØST sitt registrerte varemerke og vår henvendelse til en rekke sluttkunder som anleggsgartnere, entreprenører, greenkeepere, landskapsarkitekter, hytte byggere og den enkelte hageeier. Dette vinduet mot sluttkunden eksponerer vi på nettsiden www.grønnvekst.no

Her får våre kunder råd og veiledning om bruk av våre unike vekstmedier – og anvisning til et av våre rundt 30 utsalgssteder i Sør-Norge. Gjennom GRØNN VEKST omsettes det for om lag 200 000 tonn jordprodukter årlig. Våre produkter selges også i detaljhandelen gjennom samarbeid med Norgesgruppen.

Samtidig er GRØNN VEKST også en paraplyorganisasjon for aktører i avfallsmarkedet som ønsker å tydeliggjøre sin profil om en seriøs aktør som bidrar med kvalitetsprodukter til den jevne forbruker i samarbeid med HØST. HØST tilbyr ulike tilknytningsformer – både i form av forpliktende selskapssamarbeid (joint ventures) og gjennom lisensavtaler. GRØNN VEKST systemet består i dag av flere selskaper hvor Høst samarbeider på ulike måter:

  • Grønn Vekst Telemark sammen med IRMAT. Produksjon og utsalg på Notodden.

  • Grønn Vekst Norge har produksjon og utsalg i hele Sør Norge.

  • Minorga Vekst sammen med IVAR. Produktutvikling og salg av mineralorganisk gjødsel produsert på Mekjarvik ved Stavanger.

  • HRA har lisens på Grønn Vekst jordprodukter, og har produksjon og salg på Hønefoss.

Høst og Grønn Vekst er sertifisert i henhold til ISO standardene for kvalitet (NS-EN ISO 9001:2015) og miljø (NS-EN ISO 14001:2015).

Vi søker stadig etter partnere, og representerer du et selskap som ønsker å diskutere samarbeid er du hjertelig velkommen til å kontakte oss enten vi telefon eller mail.

Les mer på www.grønnvekst.no