Grønn Vekst

Organisk avfall er i våre øyne en viktig ressurs som kan anvendes i produksjon av høyverdige vekstmedier. Sett i en ressurs og miljøsammenheng kan kompost og biorest redusere forbruket av torv og dermed utslippene av CO2.

GRØNN VEKST er HØST sitt registrerte varemerke og vår henvendelse til en rekke sluttkunder som anleggsgartnere, entreprenører, greenkeepere, landskapsarkitekter, hyttebyggere og den enkelte hageeier. Dette vinduet mot sluttkunden eksponerer vi på nettsiden www.grønnvekst.no

Her får våre kunder råd og veiledning om bruk av våre unike vekstmedier – og anvisning til et av våre 26 utsalgssteder i Sør-Norge. Gjennom GRØNN VEKST ble det i 2014 omsatt ca 150.000 tonn med vekstmedier basert på organisk avfall. Våre produkter selges også i detaljhandelen gjennom samarbeid med Norgesgruppen.

Samtidig er GRØNN VEKST også en paraplyorganisasjon for aktører i avfallsmarkedet som ønsker å tydeliggjøre sin profil om en seriøs aktør som bidrar med kvalitetsprodukter til den jevne forbruker i samarbeid med HØST. HØST tilbyr ulike tilknytningsformer – både i form av forpliktende selskapssamarbeid (joint ventures) og gjennom lisensavtaler. GRØNN VEKST systemet består i dag av flere selskaper hvor Høst samarbeider på ulike måter:

  • Grønn Vekst Sør sammen med Avfall Sør. Produksjon og utsalgssteder i Agder.
  • Grønn Vekst Telemark sammen med IRMAT. Produksjon og utsalg på Notodden.
  • Norsk Vekstjord sammen med Franzefoss pukk. Produksjon og utsalg i Trondheimsområdet og Østlandsområdet rundt Oslo.
  • Mjøsvekst sammen med GLT Avfall, GLØR, HIAS via Mjøsanlegget. Produksjon og salg i Mjøsområdet.
  • Grønn Vekst Vestlandet har produksjon og utsalg i Bergen, Ålesund og Molde.
  • Minorga Vekst sammen med IVAR. Produktutvikling og salg av mineralorganisk gjødsel produsert på Mekjarvik ved Stavanger.
  • HRA har lisens på Grønn Vekst jordprodukter, og har produksjon og salg på Hønefoss.

Les mer på www.grønnvekst.no