HAVBRUK

HØST betrakter avfallsprodukter fra marin sektor som svært interessante for anvendelse i landbruksproduksjon i Norge og utlandet.


Fiskeoppdrett:

  • Fiskehydrolysat i klasse 2 og 3
  • Sediment fra landbaserte oppdrettsanlegg og smoltanlegg


Annen havbruksrettet næring:

  • Avfall fra skalldyr og skjell
  • Avfall fra tang og alginatindustri

HØST bistår i vurdering av avfallet, behov for hygieniserende tiltak, dokumentasjon og gjenanvendelse.

BIPRODUKTER fra havbruksnæringen kan gjenbrukes som bestanddel i organisk gjødsel eller som stimulanter i HØST sine merkevarer. Eksempelvis bruker HØST kitin fra rekeskall i sin Krukkejord for å stimulere økt motstandskraft mot plantesykdommer og øke frigjøringen av organisk bundet nitrogen.

HØST sikrer en optimal ressursutnytting og en økonomisk fordelaktig løsning for avfallsprodusenten gjennom gjenbruk i den grønne sektor. HØST er ISO sertifisert etter ISO 14001 og ISO 9001.