INDUSTRI

HØST tilbyr totalløsninger for håndtering av mineralsk og organisk avfall som kan gjenbrukes i den grønne sektor. Gjennom våre løsninger konverteres et avfallsprodukt til et nytteprodukt i landbruk og hagebruk. Vi drøfter gjerne den enkelte bedrift sin utfordring og finner løsninger.
 

Organisk avfall

Alle typer organisk avfall er i utgangpunktet interessante for HØST.  Dette kan være

 •  Næringsmiddelavfall
 • Husdyrgjødsel og landbruksavfall
 • Avfall fra treforedlingsindustri og sagbruk

HØST gjenanvender produktene i vekstmedier og organisk gjødsel for bruk i Norge og utlandet.


Mineralsk avfall

 JORD består av både mineralsk og organisk materiale. HØST kan håndtere mineralsk materiale fra

 • Steinbrudd og mobile knuseanlegg
 • Gruvedrift
 • Støperier
 • Silisiumproduksjon

KALK er et nødvendig produkt i landbruket. Avfall som kan konverteres til alternative kalkprodukter kan håndteres av HØST

 • Askefraksjoner
 • Vrakkalk
   

HØST sikrer en optimal ressursutnytting og en økonomisk fordelaktig løsning for avfallsprodusenten gjennom gjenbruk i den grønne sektor. HØST er ISO sertifisert etter ISO 14001 og ISO 9001.