Høst i Kina

HØST startet sin virksomhet i Kina i 2007 – utfra en klar strategi om å være tilstede under fødselen av et marked som måtte tvinge seg frem, nemlig håndtering av organisk avfall og gjenvinning av dette til gjødsel i et landbruk som sliter med store erosjonsproblemer og saltopphopning i jordsmonnet på grunn av overdosering av mineralsk gjødsel.
 

Yunnan Sino Norway Bioengeneering (SNB) ble etablert i 2010 som et samarbeid mellom HØST, det statlige investeringsselskapet Yunnan Circular Economy Investment (YCEI) og det norske selskapet Shincon AS. YCEI skulle etablere et ekspanderende antall anlegg for håndtering av avfall – og SNB skulle gjenvinne det organiske avfallet i gjødselprodukter. Høsten 2013 sto et produksjonsanlegg med kapasitet til produksjon av 50 000 tonn organisk og mineral organisk gjødsel ferdig.

Anlegget produserer i den subtropiske Yunnan provinsen som har et rikt landbruk og landbruksproduksjon gjennom hele året. En av råvarene er hønsegjødsel fra et produksjonanlegg med 1,5 millioner verpehøns.