KOMMUNER OG INTERKOMMUNALE SELSKAP

HØST tilbyr totalløsninger for håndtering av organisk avfall fra renseanlegg, kommuner, komposteringsanlegg ogbiogassanlegg.


Hageavfall:

 • Mottak, knusing, kompostering og slutthåndtering
 • Gjenanvendelse i produksjon og salg av vekstmedier i bulk og småsekk
   

Slam fra renseanlegg, biorest fra biogassanlegg:

 • Transport, mellomlagring og spredning på jordbruksmark
 • Håndtering av klasse 3 produkter til jordproduksjon og grøntareal
 • Hygienisering gjennom kompostering
 • Dokumentasjon og sporing i henhold til regelverk
 • Produksjon av mineral organisk gjødsel basert på tørket avløpsslam
 • Rådgivning og gjødselplanlegging for bønder som bruker produktene
   

Biovann og konsentrat fra biogassanlegg:

 • Transport og spredning på jordbruksmark
 • Dokumentasjon og sporing i henhold til regelverk
 • Rådgivning og gjødselplanlegging for bønder som bruker produktene
 • Leveranse som organisk gjødsel til utlandet

HØST sikrer en optimal ressursutnytting og en økonomisk fordelaktig løsning for avfallsprodusenten gjennom gjenbruk i den grønne sektor. HØST er ISO sertifisert etter ISO 14001 og ISO 9001.