KONSEPTUTVIKLING

HØST bygger sin virksomhet rundt innovativ tenking, og jobber hele tiden med å utvikle konsepter som skal gagne alle i samfunnet.


Kommuner, industri og husholdning - både privat og i storskala – ser på avfall og bistrømmer med behov for spesiell håndtering som et kostbart miljøproblem, men her ser HØST muligheter. Det er disse «problemene» som utgjør vårt ressursgrunnlag! Ved først å identifisere potensielle oppstrøms kunder (avfallseiere) som har behov for gode løsninger knyttet til håndtering av sine avfallsstrømmer, retter vi oss deretter mot det kommersielle markedet. Faglig kunnskap kombinert med orientering rundt hva markedet vil ha og hvor det finnes uutnyttede «nisjer» er noe av det som gjør at HØST i dag er Norges ledende virksomhet innen prosessering og slutthåndtering av organisk avfall.

Vi har tro på at markedet, som oss selv, ikke drives utelukkende av økonomiske interesser - men også motiveres av ønsket om en bærekraftig forvaltning av ressurser. Ved å kombinere kunnskap og erfaring innen mikrobiologi, jord, plantefysiologi, avfall og energi utvikler vi dermed de beste løsninger både for våre partnerbedrifter og vårt felles ansvar; jorden. Målet med de ulike konseptene er å sikre at avfall utnyttes på en mest mulig energieffektiv, miljøvennlig og økonomisk lønnsom måte, samtidig som markedets status, utfordringer og forbedringspotensialer overvåkes gjennom en kontinuerlig og levende utviklingsprosess.