LANDBRUK


Norsk landbruk er vår viktigste og største kunde.  I en ressurs og miljøsammenheng er det helt nødvendig å slutte sirkelen mellom produksjon av matvarer og tilbakeføring av det organiske avfallet til ny produksjon av jord.
 

HØST har en bemanning med flere dyktige sivilagronomer med lang erfaring både som forskere og rådgivere. Vårt mål er å være en troverdig partner som setter matvaresikkerhet og god tilrettelegging for bonden i høysetet.

Våre tjenester til landbruket er som følger:

  •  Leveranse av organisk gjødsel i form av kompost, biorest og flytende gjødsel
  • Leveranse av mineralorganisk gjødsel - MINORGA®
  • Rådgivning innen gjødsling og oppsett av gjødselplaner
  • Leveranse av planleggingsprogrammet JORDPLAN med digitalt kartverk

Henvise til nettsiden: www.minorgavekst.no