OM OSS


Kunnskap om jord, gjødsel og planter og engasjement for miljøet ligger i bunnen for all vår virksomhet – og mange av våre medarbeidere er rekruttert fra landbruksrelatert forskning og rådgivning.

Vårt mål er å tilby de beste løsninger og produkter til landbruket. Vi ønsker å lære av naturen og av dere som er våre kunder. Vi setter derfor stor pris på tilbakemelding slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb overfor våre landbrukskunder.