OM OSS


HØST (tidligere Norsk Jordforbedring AS) ble etablert i 2000 av det danske selskapet SOLUM AS og med Torleiv N.Ugland som daglig leder.
 

Selskapet ble i løpet av kort tid en ledende aktør i Norge i produksjon av avfallsbaserte vekstmedier – og ble særlig kjent for å etablere forpliktende selskapssamarbeid med en rekke store aktører i avfallsbransjen. «Vekstselskap» som en samarbeidsløsning ble et begrep i norsk avfallsbransje.

I 2008 ble selskapet kjøpt ut av norske eiere og gitt navnet HØST verdien i avfall AS.

Vekstselskapene er i dag videreutviklet med GRØNN VEKST som merkevare for kvalitetsprodukter basert på organisk avfall – samt som samarbeidsplattform mellom HØST og aktører i Avallsbransjen.

HØST er i dag også Norges største håndterer av slam, biorest og kompost fra offentlig eide anlegg. Ca 100.000 tonn organisk avfall blir årlig gjenbrukt gjennom HØST og GRØNN VEKST som gjødsel til landbruket eller som tilslag i raffinerte vekstmedier.

HØST driver også et aktivt forsknings- og utviklingsarbeid som har ledet til mer enn 10 bruksspesifikke jordprodukter for jord- og anleggsbransjen, fra USGA jord til golfbaner, til takhager og kitinanriket Krukkejord til terrassebruk.  Videre den mineral-organiske gjødsla MINORGA®, og en rekke produkter for det utenlandske markedet.

HØST med datterselskapene Grønn Vekst Norge, Grønn Vekst Sør og Grønn Vekst Telemark er fom 20.04.2018 ISO-sertifisert etter nye standarder for kvalitet og miljø: 9001:2015 og 14001:2015.

Kiwa+NA_9001-14001.jpg