PRODUKTER


HØST sluttdisponerer 100 000 tonn med fiberrest (slam) og kompost fra en rekke biogass og komposteringsanlegg i hele Sør-Norge, i grønne markeder der landbruket er viktig og dominerende. Alle produktene vi tilbyr er kvalitetssikret og tilfredsstiller kvalitetskravene satt i Gjødselvareforskriften, bl.a. til hygienisering og innhold av tungmetaller. Kompost og fiberrest gir en mer fruktbar jord, der tilførsel av organisk materiale gir et mer variert mikroliv, bedre jordstruktur og derav mindre erosjon og avrenning. Et mer variert mikroliv gir også mindre sykdomspress fra jordboende sykdomsorganismer.

Høyt innhold av nitrogen og fosfor gjør det mulig å spare betydelige mengder med gjødsel.

Vi bistår gjerne i drøfting av gjødslingsstrategi og oppsett av gjødselplaner.
 


SILISIUMKALK©

HØST leverer SILISIUMKALK© med kalkverdi 52/52 fra anlegg i Kristiansand. Vi er leveringsdyktige til gode priser i Rogaland, Agder og store deler av Østlandsområdet. Silisium er et viktig næringsstoff som blant annet bidrar til bekjempelse av enkelte soppsykdommer.  Betingelsen for dette er at silisium er lett opptakelig for plantene. Silisiumkalk er et biprodukt fra produksjon av ultra ren silisium, og har gjennom forsøk vist å være lett tilgjengelig for plantene. Vi er stolte over å kunne tilby et kalkprodukt med høy kalkverdi og en plusseffekt i form av tilgjengelig silisium.

 

Biohumus

Dette produktet ynder vi å kalle for «Bondens gull». Biohumusen inneholder casting fra meitemark, som spiser organisk avfall som husdyrgjødsel og hagekompost. Den inneholder også gunstige mikrober, og gir oppkonsentrering og økt tilgjengelighet av næringsstoffer. Den spesielle sammensetningen av et variert mikroliv, enzymer, humus og plantehormoner virker positivt på plantenes vekst, og har sykdomshemmende effekt. Et spennende produkt både for økologisk og konvensjonell dyrking.

 

Gjødsel

HØST har i samarbeid med IVAR utviklet en mineral-organisk gjødsel; MINORGA®, som kombinerer det beste fra mineralsk gjødsel (rask tilgjengelig av næring) og organisk gjødsel (langsom frigjøring av næring gjennom sesongen – og tilførsel av organisk materiale). Du kan lese mer om produktet på vår nettside www.minorgavekst.no , eller søk på Minorga på facebook.