produktutvikling.jpg

PRODUKTUTVIKLING

Konsepter og underkonsepter blir til gjennom summen av innovativ tenking, identifisering av oppstrøms– og nedstrøms kunder (marked/behov), faglig kunnskap og teknologi.


HØST har også en egen avdeling for forskning og utvikling (FoU) som setter idéer og konsepter ut i live gjennom kontinuerlig utvikling og forbedring av produkter. Avdelingen bruker blant annet faglig kompetanse, vitenskapelig litteratur, nettverksbygging og samarbeid med diverse rådgivingsenheter som verktøy for implementering. Et produkt kan være enten en tjeneste, en løsning eller en konkret gjenstand. Felles for produktutviklingen er at prosessen starter med en idé, før produktet designes, optimaliseres og ferdigstilles gjennom ulike tester, prøveproduksjon, fysiske/kjemiske analyser, vekstforsøk og andre valideringsmetoder.

Når produktet er realisert flyttes fokus over på videreutvikling og sikring av at både interne krav, kundekrav og krav fra aktuelle lover og forskrifter til enhver tid blir ivaretatt. HØST har et mål om å hele tiden tenke langsiktig og å ligge et hestehode foran potensielle konkurrenter innenfor samme bransje. Kombinasjonen av anvendt fagkunnskap om både biologi og agronomi, et effektivt salgsapparat, evne til å bygge nettverk og ”gründerånd” gjør oss unike på markedet, og er et godt utgangspunkt for å realisere verdien i avfall.