Høst i VIETNAM


HØST startet sin virksomhet i Vietnam i 2010. HØST har i dag representasjonskontor i Vietnam og et nært partnerskap med en av Vietnams største produsenter av organisk gjødsel. 
 

Vårt Vietnamkontor er ansvarlig for all aktivitet i Sør-Øst Asia, og arbeider i hovedsak med import av organisk gjødsel (flytende og fast) fra Norge og Kina.

I den sammenheng samarbeider vi med flere norske bedrifter som produserer organisk avfall, og der HØST ser potensial i produktene som gjødselvarer.  HØST står for dokumentasjon, eventuell raffinering, uttesting og registrering i mottakerlandet. HØST håndterer all logistikk og salg gjennom Vietnamkontoret.